روزهای فرد ارسال پستی انجام میشود
کالای فیزیکی

شلوار لینن بگ

شلوار لینن بگ
شلوار لینن بگ
شلوار لینن بگ
شلوار لینن بگ
شلوار لینن بگ
شلوار لینن بگ
شلوار لینن بگ
شلوار لینن بگ
کالای فیزیکی

شلوار لینن بگ

ناموجود
اضافه به سبد خرید

□ شلوار لینن
- کد : ۱۱۰۸۲
- جنس : لینن
- قیمت : ۵۲۰


______________________


□ ابعاد
M ( دور کمر ۶۰ تا ۹۰ کشسانی دارد / دور ران ۶۶ / قد ۱۰۵ )
L ( دور کمر ۶۶ تا ۱۰۰ کشسانی دارد / دور ران ۶۸ / قد ۱۰۵)
Xl ( دور کمر ۷۰ تا ۱۰۶ کشسانی دارد / دور ران ۶۹  / قد ۱۰۵ (