روزهای فرد ارسال پستی انجام میشود
کالای فیزیکی

بادی تیشرتی

بادی تیشرتی
بادی تیشرتی
بادی تیشرتی
بادی تیشرتی
بادی تیشرتی
بادی تیشرتی
بادی تیشرتی
بادی تیشرتی
کالای فیزیکی

بادی تیشرتی

ناموجود
اضافه به سبد خرید

□ بادی تیشرتی
- کد : ۱۱۱۲۱
- جنس : کبریتی پنبه
- قیمت : ۲۴۰
_____________________________

□ ابعاد
- فری سایز تا ۴۲
- دور سینه : ۶۰ تا ۱۰۵ کشسانی دارد
- قد : ۷۳