روزهای فرد ارسال پستی انجام میشود
کالای فیزیکی

بادی تیشرتی کبریتی

بادی تیشرتی کبریتی
بادی تیشرتی کبریتی
بادی تیشرتی کبریتی
بادی تیشرتی کبریتی
بادی تیشرتی کبریتی
بادی تیشرتی کبریتی
بادی تیشرتی کبریتی
کالای فیزیکی

بادی تیشرتی کبریتی

ناموجود
اضافه به سبد خرید

□ بادی تیشرتی
- کد : ۱۰۳۹
- جنس : کبریتی پنبه
- قیمت : ۲۳۰
__________________________

□ ابعاد
- فری سایز تا ۴۲
- دور سینه : ۶۰ تا ۱۰۵ کشسانی دارد
- قد : ۷۳